Monday, January 11, 2021

Mahatma Gandhi

  • Бодол тань ҮГ болдог
  • Үг тань ААШ АВИР болдог
  • Ааш авир тань ДАДАЛ ЗУРШИЛ болдог
  • Дадал зуршил тань МӨН ЧАНАР болдог
  • Мөн чанар тань ХУВЬ ТАВИЛАН болно

Махатма Ганди

No comments:

Онцлох мэдээлэл