Tuesday, September 2, 2014

Диаграмд шинэ өгөгдөл нэмж оруулах

Хэрвээ таны өмнө нь байгуулсан диаграмд шинэ өгөгдөл оруулах шаардлага гарсан бол тэр мэдээлэл бүхий хэсгийг хуулж аваад (Ctrl + C) шууд график дээр очиж хуулна. (Ctrl + V).

No comments:

Онцлох мэдээлэл