Sunday, November 10, 2013

Бидний хүүхдүүд - төсөл

НЭР: Бидний Хүүхдүүд Хөтөлбөр
ТӨСЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Хүүхэд Залуучуудын Сургалт Хүмүүжлийн Тусгай Цогцолбор
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО: Асрамжийн газартай хамтран ажиллаж хүүхдүүдийн боловсрол болон хүмүүжилд нөлөөлөхүйц ажил хийх.
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТ 1: Хүүхэд Залуучуудын Сургалт Хүмүүжлийн Тусгай Цогцолборын хүүхдүүдийн ирээдүйд нь хэрэгцээтэй сургалт явуулах.
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТ 2: Хүүхэд Залуучуудын Сургалт Хүмүүжлийн Тусгай Цогцолборын хүүхдүүдийг олны танил хүмүүстэй уулзуулж, амралтын нэг өдрийг хамт тоглож, ярилцаж өнгөрүүлснээр амьдралын итгэл үнэмшилтэй болоход нь хувь нэмэр оруулах.
ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ : Д. Буянтогтох

No comments:

Онцлох мэдээлэл