Tuesday, January 3, 2012

6-р хороо

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо нь Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн дагуу 1992 оны 10-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн СОНГИНОХАЙРХАН дүүргийн 6-Р ХОРОО болон зохион байгуулагдсан. Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 01-р сарын 17-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор 6, 23-р хороо болон хуваагдаж шинээр зохион байгуулагдсан.
СХД-н 6-р хороо нь: Баруун талдаа СХД-ийн 5-р хороо, хойд талдаа СХД-н 7-р хороо, зүүн талдаа СХД-ийн 23-р хороодтой хил залган оршдог.

No comments:

Онцлох мэдээлэл