Tuesday, January 3, 2012

1-р хороо

СонгиноХайрхан дүүргийн 1-р хороо нь зүүн хойд, зүүн урд талаараа 2 дугаар хороотой, урд талаараа 20-р хороотой, баруун, баруун хойд талаараа Олон улсын хүүхдийн найрамдал төв хүртэлх засмал замаар зуслангийн одоо байгаа хашаагаар баруун талаараа 22-р хороотой хиллэж байрладаг.

 • Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 5187м/кв
 • Нийт хашаа 1379
 • Нийт гудамж 129
 • Нийт өрх 4014
 • Нийт хүн ам 13165
 • Үүнээс: 0-18 насны 5539
 • Хөдөлмөрийн насны 6946
 • Тэтгэврийн насны 680
 • Үүнээс: Хөгжлийн бэрхшээлтэй 195
 • Бүтэн өнчин хүүхэд 85
 • Хагас өнчин хүүхэд 59
 • Өрх толгойлсон эмэгтэй 291
 • эрэгтэй 32
 • Сургууль завсардсан 14
 • Нэн ядуу өрх 225
 • Ядуу өрх 699

No comments:

Онцлох мэдээлэл