Monday, June 13, 2011

Нийгмийн баримжаат зах зээлийн эдийн засаг - монголын ирээдүйн загвар мөн үү?

Монгол-Германы чуулганы IX бага хурал 2011 оны 6-р сарын 14-нд Чингэс Хаан зочид буудалд Нийгмийн баримжаат зах зээлийн эдийн засаг - монголын ирээдүйн загвар мөн үү? сэдвээр болов.No comments:

Онцлох мэдээлэл