Thursday, August 26, 2010

Урлаг ба улс төр: хэлэлцүүлэг


Герман улсын Konrad-Adenauer сантай хамтран 2010 оны 08-р сарын 17-19-ний өдрүүдэд Чингис зочид буудлын хурлын танхимд Урлаг ба улс төр сэдэвт бага хурал зохион байгуулагдлаа. Энэхүү олон улсын бага хуралд УТБА-ийн 6 салбарын эрхлэгч багш нар хамрагдаж улс төрийн намуудын болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын байгаль орчны талаарх санал бодол, байр суурьтай танилцлаа.

No comments:

Онцлох мэдээлэл